Latest news in chandrapur

राजुरा,जिवती,कोरपना हे तालुके चना (हरभरा) एन.एफ.एस.एम.मार्फत रब्बी २०२०-२०२१ समाविष्ट करण्याची माझी आमदार संजय धोटे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील राजुरा,जिवती,कोरपना हे तालुके चना ( हरभरा )एन.एफ.एस.एम. मार्फत रब्बी २०२०-२१ मधून वगळण्यात आले असून रब्बी हंगामात समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी माजी आमदार अँड संजय …

Read More

भेंडाळा येथील सामाजिक सभागृहाचे वास्तू पूजन संपन्न.

राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार अँड. संजयभाऊ धोटे यांच्या पुढाकाराने मंजूर झालेल्या राजुरा तालुक्यातील मौजा भेंडाळा येथे सामजिक सभागृहाचा वास्तू पूजन कार्यक्रम देवस्थान कमीटी तर्फे करण्यात आला,तसेच सामजिक सभागृह मंजूर …

Read More