Chandrapur agriculture department appeal to take care during spraying

शेतकऱ्यांनो कीटकनाशके फवारणी करतांना काळजी घ्या, चंद्रपूर कृषी विभागाचे आवाहन.

शेतकऱ्यांनी पिकांवर कीटकनाशके फवारणी करतांना काळजी घ्यावी. किटकनाशकाची फवारणी करतांना सर्व शेतकरी (भुधारक,शेतमालक) व शेतमजूर यांनी प्रतिबंधात्मक किटचा म्हणजेच चष्मा, संरक्षक कपडे, बुट हातमोजे नाकावरील मास्क इत्यादीचा वापर कटाक्षाने करावा, असे आवाहन चंद्रपूर …

Read More