राज्यातील हॉटेल व्यवसाय चालू होण्याची शक्यता.

 राज्यातील अनेक व्यवसाय मिशन बिगीन अंतर्गत चालू झाले असले तरी हॉटेल व्यवसाय अजूनही बंदच आहे. राष्ट्रात पर्यटन व्यवसायांत हॉटेल उद्योगाचे मोठे स्थान आहे. हे लक्षात घेऊन हा उद्योग परत कसा …

Read More