तुम्ही फेअर अँड लव्हली लावता ? मग ‘ हे ‘ वाचा तुमच्यासाठी

मोठ्या शहरांपासून ते अगदी लहान खेड्या पर्यंत मोठ्या प्रमाणात सुंदर दिसण्यासाठी फेअर अँड लव्हली वापरणाऱ्यांची संख्या आहे. इतकेच काय तर फेअर अँड लव्हली म्हणजे जणू गोरेपणाशी किंवा उजळपणा असा अर्थ …

Read More